Agenda

 
 

11 April 2019 16:00-18:00 Beatrixpark 22 - Winterswijk

 

Gedurende de bijeenkomst in het IoT café zullen Loratec en Hibernis u meenemen in enkele Smart Industry voorbeelden gerealiseerd in de Achterhoek. Onder andere de slimme afvalbak, die zichzelf meldt om geleegd te worden. Dit voorkomt onnodig CO2 uitstoot en bespaart kosten in de logistieke activiteiten. Een tweede voorbeeld is een intelligente voorraadkast, die in een shop in shop constructie accuraat realtime voorraadgegevens op 1 centrale plek terugbrengt, waarmee automatische bestellingen/orders kunnen worden bewerkstelligd en een ‘Nee’ verkoop wordt voorkomen.

 

Laat u inspireren en kom naar ons eerste IoT café op 11 april 2019. 

Diverse IoT oplossingen worden gedemonstreerd.

 

 

Het Nederlandse Smart Industry programma heeft al veel bereikt, waaronder de realisatie van 31 Fieldlabs. Een succes dat is bereikt door een goede samenwerking met alle partijen. Om succesvol te blijven en internationaal voorop te blijven lopen, moeten we samenwerken en investeren in een ambitieus, internationaal toonaangevend programma. Met als focus: realisatie. Daarom staat het Jaarevent 2018 in het teken van de “Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021” die deze dag gelanceerd wordt. Wij nodigen u van harte uit voor het Smart Industry Jaarevent 2018 om kennis op te halen en te delen en te netwerken met collega ondernemers.

Inspiratie en actie
Het Smart Industry Jaarevent bestaat uit een dynamisch plenair programma en inspirerende parallelsessies. Enkele sessies waar u aan kunt deelnemen zijn Robots & Drones, de Digitale Fabriek, Duurzame Productie en Smart Production Systems. Daarnaast organiseren we sessies over leren en werken met robots en over de versnellingsprojecten die in de Implementatieagenda 2018-2021 zijn opgenomen. Ook lanceren we de “Smart Industry Cybersecurity Tool”. Een digitale tool die in kaart brengt hoe cybersecure uw onderneming is en die een handreiking biedt voor het verbeteren van de veiligheid in uw onderneming.

Waar en wanneer?
Het Smart Industry Jaarevent wordt georganiseerd in congrescentrum ’t Spant in Bussum op maandagmiddag 5 februari 2018. Het programma start om 13.00 uur en we sluiten
om 17.00 uur af met een borrel. 

 

19 februari 2018 Meet and greet.

Docenten van het Gerrit Komrij College ontmoeten het Winterswijkse bedrijfsleven.

De OWIN zet zich al jaren in voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en heeft ons gevraagd aan te sluiten bij dit mooie initiatief.

Hibernis doet daar als erkend leerbedrijf en als ambassadeur van Smart Industry Nederland graag aan mee.

Welkom op ons kantoor Beatrixpark 22L.

Nadere informatie volgt.

 

17 Maart 2018 - Locatie: Grijsen b.v. Winterswijk

Geen droge software, maar moderne en leuke toepassingen. Techniek leeft en heeft de toekomst. Hibernis nodigt, als ambassadeur van Smart Industry Nederland, zoveel mogelijk jongeren uit, die interesse hebben in techniek. ''Als makers van speciale software, willen wij jongeren dichtbij de techniek voor de toekomst brengen. En voor ons als erkend leerbedrijf de mogelijkheid oppakken om ons te presenteren en jongeren uit te nodigen om hun stage plek bij ons te komen volgen.