ICT-Scan

 

Een ICT-scan begint met een analyse. Deze analyse stelt de veiligheid en kwaliteit van de software vast. Ook wordt er gekeken naar de efficiëntie van het werk dat verricht wordt: wordt de software optimaal benut? Als de analyse afgerond is, geeft Hibernis een advies en kunnen bedrijven werken naar efficiënter en veiliger softwaregebruik.

Analyse

Hibernis kijkt samen met het bedrijf naar de bestaande situatie. Wat gebeurt er nu? Welke software wordt er gebruikt? Alle software wordt volledig bekeken en gescand op veiligheid, kwaliteit en efficiency.

 

Security

Bedrijven willen niet dat al hun gegevens voor iedereen te vinden zijn en daarom moet software zo veilig mogelijk zijn. Wachtwoorden moeten beheert worden, privégegevens moeten beschermd zijn en de data mag niet voor iedereen zichtbaar zijn. De analyse maakt ook de risico’s op cyberattacks inzichtelijk, waardoor in het advies opgenomen kan worden hoe deze cyberattacks te voorkomen zijn.

 

Kwaliteit

Tijdens de analyse wordt de kwaliteit van de software bekeken. De software kan verouderen en daarom foutgevoeliger worden. Daarnaast hebben bedrijven soms geen duidelijk beeld van wat er mogelijk is met software, waardoor zij software niet of verkeerd inzetten. Dankzij de ICT-scan wordt duidelijk hoe de kwaliteit van de software te verbeteren is.

 

Efficiency

Het komt vaak voor dat software niet optimaal benut wordt. Denk aan de mensen die in Excel alle bedragen optellen, terwijl er een calculatiefunctie in de tabellen geplaatst kan worden. Bedrijven kunnen tegen dezelfde problemen aanlopen: werknemers denken gegevens dubbel in te moeten voeren of voeren bepaalde handelingen toch nog met de hand uit, omdat ze niet weten hoe de software hen kan helpen. Tijdens de ICT-scan wordt duidelijk of er sneller gewerkt kan worden met de software en hoe dit gerealiseerd kan worden.

 

Advies

Uit alle bovenstaande checks komen resultaten en wordt duidelijk wat beter kan. Hibernis stelt een adviesrapport samen, waarin alle resultaten worden gekoppeld aan een passend advies. Bedrijven leren efficiënter, sneller en veiliger te werken met hun al aanwezige software. Geen extra kosten, wel extra baten.