Disclaimer

 

Privacyverklaring  

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Hiberis B.V., gevestigd te Winterswijk. Hiberis vind het van groot belang dat zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan met privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, die u ons verschaft. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Hiberis uw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruikt. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, voorafgaand met derde partijen afspraken maken om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens beschermen;
 • Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven. Bij het gebruik van onze diensten, producten of website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dit is namelijk afhankelijk van welke producten, diensten en functionaliteiten op onze website u gebruik maakt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, of om diensten of producten van Hiberis te kopen.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten, producten en de functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken.

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • Interesses
 • Locatiegegevens
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • Naam
 • NAW-gegevens
 • Gegevens over uw lidmaatschap (indien u gebruik maakt van KetchUp)
 • Opleidingsniveau
 • Profielnaam
 • Schermnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website
 • Telefoonnummer

 

Doeleinden

 • Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om uw sollicitatie te verwerken
 • Om uw klacht over een product of dienst of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • Om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen er spelen in de markt om zo te bepalen welke producten en diensten wij aanbieden en - / of verbeteren.
 • Om met u te communiceren via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Om uw vragen te kunnen beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, per post of telefonisch.
 • Om onze website te verbeteren. 

 

Hiberis verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of zonder contractuele gronden tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

 

Hibernis bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Websites van derden  

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Hiberis geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees voor gebruik van de desbetreffende website altijd de privacyverklaring van deze website.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Info@hibernis.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de 'KopieID'app voor gebruiken. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijziging van deze privacyverklaring

Hiberis behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2018.