Hibernis Founding partner van Cirkelregio De Achterhoek

Hoe kunnen wij als regio ‘Achterhoek’ werk maken van steden zonder afval, zonder uitval? Naast het feit dat wij een IT-bedrijf zijn, vinden wij duurzaam ondernemen ontzettend belangrijk. Iedereen maakt zich momenteel zorgen over de klimaatverandering en wat dit betekend voor onze leefbaarheid op onze planeet. Wat kunnen wij nú anders doen en waarmee kunnen wij een bijdrage leveren voor het behoud van een duurzaam leefklimaat?

Ons doel

Wij zijn trots dat we ons als founding partner verbonden hebben aan Cirkelregio De Achterhoek. Ons doel? Meer kennisdeling en expertise over circulariteit in de Achterhoek om het gebruik (en hergebruik) van grondstoffen daarmee te minimaliseren. 

DataDossier als digitaal platform

Samen met andere partijen verbinden wij regionale circulaire initiatieven en initiatiefnemers met elkaar op het gebied van duurzame stadsontwikkeling, vanuit een gezamenlijk belang. Met name door kennis met elkaar te delen maken wij werk van onze gezamenlijke ambitie: steden zonder afval, zonder uitval. Hibernis levert hiervoor het digitale platform DataDossier aan, waarmee onze gedeelde ambities kunnen worden gerealiseerd.

Benieuwd naar de initiatieven waaraan wij werken? Dat laten wij zien met tal van voorbeeldprojecten: https://cirkelregiodeachterhoek.nl/projecten/

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy