Hoe kunnen wij als regio het hergebruik van materialen stimuleren?

De bouwsector is momenteel nog verantwoordelijk voor ca. 40 procent van de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie van ‘nieuwe’ bouwmaterialen. Willen we in het jaar 2050 volledig CO2-neutraal zijn, dan moet het roer om en dienen ook wij als regio bij te dragen aan een circulaire economie door hergebruik van materialen te stimuleren.

(bron: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/tca-bce121120.php)  

Materialenpaspoort in DataDossier

Samen met onze mede founding partners van de Cirkel Regio Achterhoek zijn wij een materialenpaspoort-pilot gestart om duurzame omgang met bouwmaterialen in de circulaire bouweconomie in onze regio te stimuleren. Het materialenpaspoort is namelijk flink in opkomst en biedt veel kansen en voordelen op het gebied van circulariteit. Nu worden gebouwen namelijk aan het einde van hun levensduur gesloopt, waardoor grondstoffen hun waarde verliezen.

Met ons no-code platform DataDossier is binnen no-time een volwaardig materialenpaspoort gerealiseerd, dat flexibel aanpasbaar en uit te breiden is. Gemeenten en  wooncorporaties kunnen op eenvoudige wijze vastleggen welke materialen zijn toegepast in een leegstaand gebouw en welke hiervan geschikt zijn voor hergebruik. Oftewel: hoeveel kozijnen, deuren, puien en vloeren etc. zijn er verwerkt in een gebouw? Het materialenpaspoort bevat informatie over het soort materiaal, de herkomst, de hoeveelheden en de locatie van materialen. Ook kan er onderhouds- en demontage-informatie in worden opgeslagen.

Samen met andere founding partners onderzoeken we de mogelijkheden om dit inventarisatieproces te automatiseren met behulp van Matterport 3D scanners. De ruimtes worden 3D in gescand en volledig en accuraat in beeld gebracht. Het eindresultaat is een 3D-plattegrond van 360° foto’s dat de vastlegging van materialen in een gebouw eenvoudiger maakt. De aanwezige materialen en exacte maten kunnen eenvoudig in DataDossier worden toegevoegd zónder dat een persoon op locatie aanwezig hoeft te zijn. 

MachineLearning

Met behulp van kunstmatige intelligentie is het doel om deze materialen in de toekomst automatisch te herkennen. Momenteel worden deze beelden namelijk handmatig geïnspecteerd. Met de technologie MachineLearning worden verzamelde 3D-plattegronden automatisch geanalyseerd en deze informatie automatisch geïmporteerd in de database.

Het materialenpaspoort maakt circulariteit eenvoudig meetbaar en vastgoed behoudt daardoor langer zijn waarde! Tevens wordt onnodige vernietiging van materialen voorkomen en kunnen materialen duurzaam worden hergebruikt. Circulair bouwen wordt een stuk inzichtelijker. 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy