Nieuws

 

'Slimme' afvalbak scoort in Winterswijk

 

WINTERSWIJK - Afvalinzamelaars hoeven voortaan niet meer langs bijna lege prullenbakken te rijden of juist overvolle bakken aan te treffen waar het vuil al overal rondzwerft. Drie Winterswijkse bedrijven, Grijsen park & straatdesign, Loratec en Hibernis, hebben samen een slimme prullenbak ontwikkeld, die gemeenten van overvolle prullenbakken kan afhelpen en ze ook onnodige uren en benzine kan sparen.

 

 

Registreren

Ze zien er niet anders uit dan de andere prullenbakken in het centrum van Winterswijk, maar vijf ervan zijn net even iets slimmer dan de rest. Op de Markt, de Wheme en de Misterade staan sinds november afvalbakken met twee ‘oogjes’, die registreren hoe vol de bak is (bijvoorbeeld 10, 50 of 80 procent) en die vulgraad elke zoveel uur doorsturen naar een zender/ontvanger bovenop de Jacobskerk. Die stuurt de data vervolgens via internet naar een scherm waar iemand een groen symbool ziet veranderen in oranje of rood, ten teken dat de bak volraakt.

 

Geslaagde test

"We testen het systeem nu een paar maanden en je ziet al goed wanneer er markt is geweest, een Duitse vrije dag of mooi weer", vertelt directeur Patrick Grijsen van de gelijknamige leverancier van banken, plantenbakken en afvalbakken. "Op zulke dagen raken de bakken sneller vol.". De bakken staan nu in het centrum, maar zouden ook ver in het buitengebied kunnen staan.

De proef in Winterswijk duurt nog een paar maanden en dan kan Grijsen het systeem verkopen aan gemeenten en uitvoerders in Nederland en Duitsland.

Inou Heideman, Patrick Grijsen en Chris Krabben propageren met hun vinding 'minder zwerfafval en onnodige ritjes'.

 

Op zaterdag 9 december is deze Advertentie geplaatst door SmartHub Achterhoek in het dagblad de Gelderlander. 

 

Hibernis nu officieel verbonden met SmartHub Achterhoek. 

 

Wat verwacht een Duitser eigenlijk van je? Gerrit Klanderman legt het uit!

Op bezoek bij het World of HEALTH CARE op 28 september jl. werd onze verkoper Gerrit Klanderman geïnterviewd: De vraag luide: waar moet je aandenken wanneer je grensoverschrijdend wil gaan samenwerken? Klanten van Hibernis werken veelal grensoverschrijdend.

 

ACT bijeenkomst 20 november te Ulft 

Graag nemen we u mee met twee actuele prak­tijk­cases ron­dom Smart Indus­try, Cyber­se­cu­rity en Cobots.

Deze ‘spe­ciale’ ACT-bijeenkomst wordt geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met AIM, plat­form over inno­vatie in de Achter­hoek. De bijeenkomst zal wor­den afges­loten met een recep­tie ter gele­gen­heid van het afscheid van Foppe Atema en Mar­tin Stor. Hier­bij zal ook wor­den inge­gaan op de toekomst van het ACT en kunt u nader ken­nis maken met Harold Vulink als nieuwe kartrekker van het ACT.

Datum: Maandag 20 novem­ber 2017
Inloop­tijd: 15:15 uur
Plaats: ICER, Hut­teweg 32, 7070 AB in Ulft
Vra­gen: act-bijeenkomst@rctgelderland.nl

Het pro­gramma ziet er als volgt uit:

15:30 Ont­vangst door Mar­tin Stor (ACT) Harold Vulink (ACT) en Ron Brand (AIM).

16:00 Welkom door Foppe Atema, voorzit­ter Achter­hoeks Cen­trum voor Technologie.

16:15 Cyber­se­cu­rity; risico of kans? — door Jur­gen Rut­gers, BeSite.

16:30 Van tra­di­tion­eel maakbedrijf naar hi-tech lever­ancier — door Chris Krabben en Patrick Gri­jsen, Hiber­nis / Grijsen.

16:45 De cobot­pool; samen werken aan imple­men­tatie cobots — door Mar­tin Stor, ACT en Johan de Jonge, Civon.

17:00 Tafel­ron­de

                                                                                                           

Zoals u van de ACT-bijeenkomsten gewend bent: twee tafel­ron­des waar­bij u zelf keuzes kunt maken passend bij uw vraag. Met keuze uit de tafels:
Het nut van ‘friendly fire’ — Van Raam
Tal­ent­man­age­ment in jouw organ­isatie; hoe geven we samen een leven lang leren vorm? — Sax­ion part­time school
Oplei­d­ing Cyber­se­cu­rity pro­fes­sional — Hogeschool Arn­hem Nijmegen
Wet­gev­ing cyber­se­cu­rity — JPR-advocaten
Inter­net­spe­cial­ist en smart mobil­ity — BeSite
Ambas­sadeur van Smart Indus­try — Hiber­nis
Welk bedrijf of thema ver­di­ent aan­dacht op het AIM podium? — AIM
Welke vra­gen zijn er over de Cobot­pool? — ACT/ Civon
Dig­i­talis­eren processen, spring­plank voor het MKB — Inter­reg Oost NL
18:30 Recep­tie ter gele­gen­heid van het afscheid van Foppe Atema en Mar­tin Stor ‘met hap en drank’ en gele­gen­heid om te netwerken.

 
 

WINTERSWIJK - Het team van softwarebedrijf Hibernis kijkt terug op een zeer geslaagde grensoverschrijdende Techniekdag die afgelopen zaterdag in Bocholt werd gehouden. ''We waren blij verrast dat er zoveel jongeren uit deze regio naar Bocholt waren gekomen en onze stand hebben bezocht'', zo laat het team weten.

Op de stand van Hibernis kon men kennis maken met de Techniek van de toekomst. Zoals een dinosaurus via de Microsoft HoloLens, ter beschikking gesteld door Rolflex B.V. ; een 3-D bewerking via de Hewlett-Packard-Sproud ter beschikking gesteld door de Rekenwinkel B.V.; CarePoint applicatie om patiënten te laten slapen en wakker maken; Leap-Motion Sensor technologie en Grijsen was present met een intelligente prullenbak.

 

Geen droge software, maar moderne en leuke toepassingen. Techniek leeft en heeft de toekomst. Hibernis is als ambassadeur van Smart Industry Nederland blij dat er zoveel jongeren interesse hebben in techniek. ''Als makers van speciale software die op maat wordt gemaakt en toegepast wordt, waren wij erg enthousiast over deze dag. Dit brengt jongeren dichtbij de techniek. En voor ons als erkend leerbedrijf de mogelijkheid om ons te presenteren en uit te nodigen om hun stage plek bij ons mogelijk te komen volgen.''

100% Winterswijk
Op de stand stond ook een grote televisie met een permanente presentatie van 100% Winterswijk. Vele (vooral Duitse) bezoekers keken hun ogen uit wat er allemaal in Winterswijk geboden wordt op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Hibernis BV stond in Bocholt naast Hittech Bihca BV ook als vertegenwoordiger van de OWIN om Winterswijk als Smart Industry gemeente te vertegenwoordigen. De OWIN was één van de sponsoren van deze dag.

 
 

Hinbernis is officieel benoemd als ambassadeur Smart Industry.

Smart Industry ambassadeurs