Nieuws

 

Hoog bezoek! 

Afgelopen dinsdag werden (bijna) alle computers even met rust gelaten om onze Winterswijkse burgemeester en wethouders te verwelkomen en ze een kijkje in de IT-wereld te geven. Een leuke, leerzame middag waar Hibernis heeft kunnen vertellen over al de innovatieve oplossingen die voor handen liggen in Winterswijk!

 

In het kader van een kennismaking met het bedrijfsleven, bezoeken burgemeester Bengevoord en wethouders verschillende bedrijven in Winterswijk. Ook Hibernis stond op de bezoeklijst. Tijdens het bezoek werd gesproken over de projecten van Hibernis, de creatieve en innovatieve oplossingen die Hibernis kan bieden en konden de gasten met eigen ogen zien wat er in het bedrijf allemaal gebeurd. Extra interessant voor burgemeester Bengevoord en wethouders waren de Smart Industry-projecten van Hibernis, waar samenwerkingen met andere Winterswijkse partijen centraal staan.

 

Fijn om te merken dat het Winterswijkse bedrijfsleven onder de aandacht wordt gebracht en dat Hibernis hier een rol in mocht spelen.

 

 

 

 

Hibernis is AVG-proof én kan u daar ook bij helpen!

 

In 2016 is het eigenlijk al in werking getreden, maar over enkele dagen wordt het écht van toepassing: de nieuwe privacywetging! Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in het leven geroepen om persoonsgegevens beter te gaan beschermen in dit digitale tijdperk. Niet alleen van belang omdat het een grondrecht is, maar ook omdat mensen zich niet altijd meer bewust zijn van de gevolgen die het achterlaten van gegevens met zich mee brengen. Voor bedrijven de taak om hier meer openheid over te verschaffen en bewuster om te gaan met de gegevens. Zo ook voor Hibernis: de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan deze verbeteringen. Inmiddels is Hibernis niet alleen klaar voor de AVG, maar is er ook een product gemaakt om andere bedrijven hierbij te helpen! 

Hibernis ging altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens en daarom hoefde er niet veel te veranderen. Er zijn een aantal zichtbare veranderingen te vinden: op de website is de privacyverklaring aangepast en er zijn een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen. Eén van die maatregelen is de toegevoegde ‘two-factor authentications’.  Dit is geen verplicht onderdeel van de AVG, maar zorgt er op een eenvoudige manier voor dat accounts sterker beveiligd zijn tegen hackers. Om in te loggen is namelijk niet alleen het juiste wachtwoord nodig, maar ook de code die op de gekoppelde telefoon binnenkomt. Weinig extra werk voor een sterkere beveiliging.

Daarnaast zijn er niet-zichtbare aanpassingen gedaan. Zoals gezegd werden persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt. Dit is nu duidelijk in kaart gebracht: welke gegevens verwerkt Hibernis, waarom en wat wordt er met de gegevens gedaan? Met het document dat hiervoor is opgesteld, bewijst Hibernis dat er alles gedaan is aan het beschermen van persoonsgegevens. Het opstellen van dit document kost veel tijd en Hibernis zou Hibernis niet zijn als zij daar geen slimme oplossing voor wilden bedenken…

In totaal zullen bedrijven vele dagen besteed hebben aan het op orde stellen van de documentatie voor de AVG. Hibernis ontwikkelde de AVG-scan, om tijd en kosten te besparen in dit tijdrovende proces. Deze scan brengt in kaart wat er al is gedaan en wat er nog moet gebeuren om aan de AVG te gaan voldoen. Makkelijk, snel en efficiënt, zoals al de producten van Hibernis. Het lijkt bijna een paradox: aan de AVG voldoen met behulp van digitale middelen. Juist dit is wat de nieuwe wetgeving zo mooi typeert: de digitale wereld kan het leven vele malen makkelijker maken en is niets om bang voor te zijn, mits iedereen er bewust mee omgaat. Laat IT voor je werken! 

 

 

 

Projectweek Julianaschool 

 

Chris Krabben van Hibernis BV is als gastdocent deze week aanwezig bij groep 7 en 8 op de Julianaschool te Winterswijk. Dit in het kader van de projectweek.Chris vertelt de kinderen over de oorsprong van de computer, de computer van nu en wat er op dit moment allemaal mogelijk is en kan.De kinderen worden aan de hand meegenomen, maken hun eigen website en worden op deze manier enthousiast gemaakt voor de IT. Als erkend leerbedrijf en ambassadeur van Smart Industry Nederland is het erg mooi en leuk om te ervaren dat kinderen op de basisschool al positief gaan denken over hun toekomst. We zien ze dan ook graag terug bij hun stages tijdens het vervolgonderwijs wanneer ze kiezen voor IT.

 

Techniekdag 2018,

17 maart 2018 bij Grijsen Park & Design BV te Winterswijk.

71 bedrijven hebben zich gepresenteerd en meer dan 6.000 bezoekers hebben hiervan genoten en veel geleerd. Hibernis BV heeft zich gepresenteerd in de Showroom van Patrick Grijsen o.a. met 2 Microsoft HoloLenzen die ter beschikking zijn gesteld voor dit doel door Sandra Junier van De Achterhoek-Hub en Joost Megens van Rolflex BV te Ulft ( Maikel Karnebeek heeft er weer de nodige mooie Software / Jurassic Park opgezet en heeft deze presentatie voor ons verzorgd) . Ook Leap Motion (sensor Technologie), de Digitale Schaprail alsmede de innovaties van CarePoint (software toepassingen in de Gezondheidszorg) toonden we aan het publiek. Op hetzelfde plein stond ook Dennis Kolsté van ASW (Autoschade Winterswijk) met een uitdeuk cursus en een Race simulator en ook Klaas Kuperus van de Reken Winkel BV te Apeldoorn met de 2 HP Sprouts, 3 HP VR-sets en een 3 D printer. Kortom veel leuk en leerzaam vermaak voor jong en oud. Het stond op bepaalde momenten rijen dik met wachttijden van meer dan 30 minuten om het uit te proberen.

 

Techniek leeft!

Anno 2018 is het van essentieel belang dat bedrijven blijven innoveren. In dit digitale tijdperk is het onmogelijk om op de markt mee te blijven draaien zonder gebruik te maken van alle nieuwe ontwikkelingen. Vele bedrijven weten echter niet dat, laat staan hoe, ze hun bedrijfsprocessen kunnen verbeteren met behulp van techniek. Hibernis is ontstaan als antwoord op deze vraag. Dankzij de creativiteit van Hibernis zijn al vele bedrijven met behulp van software geïnnoveerd.

De creativiteit van Hibernis blijft zich ontwikkelen mede door invulling van jonge creatieve mensen! Mensen die zich nu hebben georiënteerd op deze mooie dag. Als innovatief bedrijf, maar ook als Ambassadeur van SmartIndustry Nederland kijken wij nu al weer uit naar het vervolg.

Bezoekers bedankt!

 

 

'Slimme' afvalbak scoort in Winterswijk

 

WINTERSWIJK - Afvalinzamelaars hoeven voortaan niet meer langs bijna lege prullenbakken te rijden of juist overvolle bakken aan te treffen waar het vuil al overal rondzwerft. Drie Winterswijkse bedrijven, Grijsen park & straatdesign, Loratec en Hibernis, hebben samen een slimme prullenbak ontwikkeld, die gemeenten van overvolle prullenbakken kan afhelpen en ze ook onnodige uren en benzine kan sparen.

 

 

Registreren

Ze zien er niet anders uit dan de andere prullenbakken in het centrum van Winterswijk, maar vijf ervan zijn net even iets slimmer dan de rest. Op de Markt, de Wheme en de Misterade staan sinds november afvalbakken met twee ‘oogjes’, die registreren hoe vol de bak is (bijvoorbeeld 10, 50 of 80 procent) en die vulgraad elke zoveel uur doorsturen naar een zender/ontvanger bovenop de Jacobskerk. Die stuurt de data vervolgens via internet naar een scherm waar iemand een groen symbool ziet veranderen in oranje of rood, ten teken dat de bak volraakt.

 

Geslaagde test

"We testen het systeem nu een paar maanden en je ziet al goed wanneer er markt is geweest, een Duitse vrije dag of mooi weer", vertelt directeur Patrick Grijsen van de gelijknamige leverancier van banken, plantenbakken en afvalbakken. "Op zulke dagen raken de bakken sneller vol.". De bakken staan nu in het centrum, maar zouden ook ver in het buitengebied kunnen staan.

De proef in Winterswijk duurt nog een paar maanden en dan kan Grijsen het systeem verkopen aan gemeenten en uitvoerders in Nederland en Duitsland.

Inou Heideman, Patrick Grijsen en Chris Krabben propageren met hun vinding 'minder zwerfafval en onnodige ritjes'.

 

Op zaterdag 9 december is deze Advertentie geplaatst door SmartHub Achterhoek in het dagblad de Gelderlander. 

 

Hibernis nu officieel verbonden met SmartHub Achterhoek. 

 

Wat verwacht een Duitser eigenlijk van je? Gerrit Klanderman legt het uit!

Op bezoek bij het World of HEALTH CARE op 28 september jl. werd onze verkoper Gerrit Klanderman geïnterviewd: De vraag luide: waar moet je aandenken wanneer je grensoverschrijdend wil gaan samenwerken? Klanten van Hibernis werken veelal grensoverschrijdend.

 

ACT bijeenkomst 20 november te Ulft 

Graag nemen we u mee met twee actuele prak­tijk­cases ron­dom Smart Indus­try, Cyber­se­cu­rity en Cobots.

Deze ‘spe­ciale’ ACT-bijeenkomst wordt geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met AIM, plat­form over inno­vatie in de Achter­hoek. De bijeenkomst zal wor­den afges­loten met een recep­tie ter gele­gen­heid van het afscheid van Foppe Atema en Mar­tin Stor. Hier­bij zal ook wor­den inge­gaan op de toekomst van het ACT en kunt u nader ken­nis maken met Harold Vulink als nieuwe kartrekker van het ACT.

Datum: Maandag 20 novem­ber 2017
Inloop­tijd: 15:15 uur
Plaats: ICER, Hut­teweg 32, 7070 AB in Ulft
Vra­gen: act-bijeenkomst@rctgelderland.nl

Het pro­gramma ziet er als volgt uit:

15:30 Ont­vangst door Mar­tin Stor (ACT) Harold Vulink (ACT) en Ron Brand (AIM).

16:00 Welkom door Foppe Atema, voorzit­ter Achter­hoeks Cen­trum voor Technologie.

16:15 Cyber­se­cu­rity; risico of kans? — door Jur­gen Rut­gers, BeSite.

16:30 Van tra­di­tion­eel maakbedrijf naar hi-tech lever­ancier — door Chris Krabben en Patrick Gri­jsen, Hiber­nis / Grijsen.

16:45 De cobot­pool; samen werken aan imple­men­tatie cobots — door Mar­tin Stor, ACT en Johan de Jonge, Civon.

17:00 Tafel­ron­de

                                                                                                           

Zoals u van de ACT-bijeenkomsten gewend bent: twee tafel­ron­des waar­bij u zelf keuzes kunt maken passend bij uw vraag. Met keuze uit de tafels:
Het nut van ‘friendly fire’ — Van Raam
Tal­ent­man­age­ment in jouw organ­isatie; hoe geven we samen een leven lang leren vorm? — Sax­ion part­time school
Oplei­d­ing Cyber­se­cu­rity pro­fes­sional — Hogeschool Arn­hem Nijmegen
Wet­gev­ing cyber­se­cu­rity — JPR-advocaten
Inter­net­spe­cial­ist en smart mobil­ity — BeSite
Ambas­sadeur van Smart Indus­try — Hiber­nis
Welk bedrijf of thema ver­di­ent aan­dacht op het AIM podium? — AIM
Welke vra­gen zijn er over de Cobot­pool? — ACT/ Civon
Dig­i­talis­eren processen, spring­plank voor het MKB — Inter­reg Oost NL
18:30 Recep­tie ter gele­gen­heid van het afscheid van Foppe Atema en Mar­tin Stor ‘met hap en drank’ en gele­gen­heid om te netwerken.

 
 

WINTERSWIJK - Het team van softwarebedrijf Hibernis kijkt terug op een zeer geslaagde grensoverschrijdende Techniekdag die afgelopen zaterdag in Bocholt werd gehouden. ''We waren blij verrast dat er zoveel jongeren uit deze regio naar Bocholt waren gekomen en onze stand hebben bezocht'', zo laat het team weten.

Op de stand van Hibernis kon men kennis maken met de Techniek van de toekomst. Zoals een dinosaurus via de Microsoft HoloLens, ter beschikking gesteld door Rolflex B.V. ; een 3-D bewerking via de Hewlett-Packard-Sproud ter beschikking gesteld door de Rekenwinkel B.V.; CarePoint applicatie om patiënten te laten slapen en wakker maken; Leap-Motion Sensor technologie en Grijsen was present met een intelligente prullenbak.

 

Geen droge software, maar moderne en leuke toepassingen. Techniek leeft en heeft de toekomst. Hibernis is als ambassadeur van Smart Industry Nederland blij dat er zoveel jongeren interesse hebben in techniek. ''Als makers van speciale software die op maat wordt gemaakt en toegepast wordt, waren wij erg enthousiast over deze dag. Dit brengt jongeren dichtbij de techniek. En voor ons als erkend leerbedrijf de mogelijkheid om ons te presenteren en uit te nodigen om hun stage plek bij ons mogelijk te komen volgen.''

100% Winterswijk
Op de stand stond ook een grote televisie met een permanente presentatie van 100% Winterswijk. Vele (vooral Duitse) bezoekers keken hun ogen uit wat er allemaal in Winterswijk geboden wordt op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Hibernis BV stond in Bocholt naast Hittech Bihca BV ook als vertegenwoordiger van de OWIN om Winterswijk als Smart Industry gemeente te vertegenwoordigen. De OWIN was één van de sponsoren van deze dag.

 
 

Hinbernis is officieel benoemd als ambassadeur Smart Industry.

Smart Industry ambassadeurs