Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website van Hibernis BV, Koningsweg 32, 7102 BV, Winterswijk (KVK 64820602).

Laatst gewijzigd op 4 maart 2019

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • e-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • technische browserinformatie
  • Cookie ID
  • klik- en surfgedrag

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Hibernis in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
  • het verkrijgen van inzicht  in het gebruik van onze website
  • het versturen van offertes

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken

Vertrouwelijkheid  & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst  of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevens beveiliging

Hibernis maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Hibernis maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Hibernis je bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kan de browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Jouw wettelijk rechten

Je mag Hibernis vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Hibernis verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar info@hibernis.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0543-820216 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.