DiCe

 

DiCe verzamelt gegevens over de bezoekers via WiFi-masten. Overal hebben bezoekers gratis WiFi, dat is al een aantrekkelijk gegeven op zichzelf. Vervolgens kan via DiCe bekeken worden waar de bezoekers zich bevinden, denk aan een soort ‘mensenradar’. In plaats van de verplichte jaarlijkse tellingen, is er een continumeting van bezoekersaantallen. De vergelijking tussen Koningsdag vorig jaar en dit jaar is snel gemaakt. Er kunnen koppelingen gelegd worden met metadata, zoals een weerapp. Hoe verhoudt het bezoekersaantal zich tot het weer? Aan de hand daarvan kunnen in de toekomst voorspellingen gedaan worden over de bezoekersaantallen. Winkels en bedrijven kunnen zien wat aanpassingen aan bijvoorbeeld de etalage teweegbrengen. Bezoekers kunnen advertenties te zien krijgen op het moment dat zij zich aanmelden op het WiFi-netwerk en sponsoren staan daardoor direct in contact met de mensen. Daarnaast zorgt DiCe voor meer veiligheid in de binnenstad: bij calamiteiten is direct zichtbaar waar de mensen zich begeven en kunnen hulpdiensten daarop inspelen. Waar is de bezoeker die reanimatie nodig heeft en waar bevindt de dichtstbijzijnde AID zich? Kortom, DiCe biedt vele mogelijkheden: van management, tot marketing en veiligheid! 

Laat mijn IT voor me werken