Van data naar informatie

Directie Hibernis bezig met IoT

Chris Krabben van IT-bedrijf Hibernis uit Winterswijk heeft één doel: elke dag opnieuw klanten te helpen hun plannen om te zetten in werkbare IT-oplossingen. Oplossingen die de boel niet draaiende houden, maar die de klant echt vooruit helpen, die iets toevoegen aan werkprocessen of die de berg informatie waarover elk bedrijf beschikt omzetten in bruikbare informatie. Dat zou elk IT-bedrijf moeten doen. Neem bijvoorbeeld DataDossier.

Chris Krabben: “DataDossier is een platform waarmee een ondernemer eenvoudig alle informatie die hij al heeft of nieuwe data met elkaar kan verbinden. Je brengt op die manier structuur aan in een berg bedrijfsspecifieke gegevens, je verrijkt die gegevens en dan krijgen ze waarde. Het werkt eenvoudig, daar is onze interventie niet voor nodig. In feite geven we bedrijven maatwerksoftware, zonder dat ze ontwikkelkosten hoeven te betalen, want DataDossier werkt via een abonnementsvorm. Zo maakt elke mkb’er data snel en tegen lage kosten werkbaar. DataDossier ging 11 april in de lucht en de markt pikt het goed op.”

 

Business Intelligence

Bij Hibernis zitten ze niet stil. Inmiddels is Business Intelligence aan DataDossier toegevoegd en wordt er hard gewerkt aan de volgende stap: kunstmatige intelligentie. “Met DataDossier was de ondernemer al in staat om door middel van zelf ontwikkelde vragenlijsten data logisch te verzamelen. Met Business Intelligence is hij nu ook in staat om alle relevante databestanden aan elkaar te koppelen, zodat nieuwe informatie boven water komt. Je maakt de stap van data naar nieuwe informatie.”

Naar informatie

Inmiddels zijn de eerste resultaten van DataDossier heel zichtbaar gemaakt voor de Stichting Achterhoek. “Stichting Achterhoek maakt met het concept ‘Thematafels’ een praktische koppeling tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Bijvoorbeeld met als thema de ondersteuning van de circulaire economie. Bouwgroep WAM & van Duren betrok ons bij het project. We hebben DataDossier geïnstalleerd, waardoor ze eenvoudig in staat zijn alle reststromen van grondstoffen in de verschillende bedrijven in kaart te brengen. Als je over die kennis beschikt, is de volgende stap dat die reststromen kunnen worden aangeboden, ze verdwijnen dan niet in het afval. Je hoeft zo’n actie niet te beperken tot reststromen, je kunt ook bijvoorbeeld bedrijfsauto’s, machine-uren of lege uren van medewerkers uitruilen. Of bekijken hoe de afvalstromen verlopen. Er kwam al snel naar voren dat op een bepaald bedrijventerrein acht verschillende afvalvervoerders actief waren. Aan de hand van de verkregen gegevens is het eenvoudig om gericht actie te ondernemen. Die hele configuratie en inventarisatie van DataDossier duurde drie dagen. Dat is ook de kracht van het product, er komt geen ontwikkelaar aan te pas, je kunt door middel van een handleiding heel eenvoudig de voor jou relevante structuren aanbrengen. De data-entry is met behulp van MijnDataDossier eenvoudig te verleggen naar de deelnemende bedrijven. Ieder bedrijf ontving een mail met daarin een verwijzing naar de relevante vragenlijst. Wanneer we er in slagen – en dat gaan we op korte termijn doen – om de software zelflerend te maken, dan praat je over kunstmatige intelligentie. Dat komt er ook voor DataDossier aan.”

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy